Hoạt động học

Tháng Mười Hai 18, 2015 9:48 sáng

* Bài tập phát triển chung

– Tập với các động tác:  “Hô hấp, tay 1, chân 1, lưng – bụng 1, bật 1”

  1. Mục đích yêu cầu

– Kiến thức: Trẻ biết tập các động tác nhịp nhàng kết hợp cùng cô

– Kỹ năng : Phát triển cơ tay chân, trẻ  tập dứt khoát, phù hợp

– Giáo dục: Thường xuyên tập thể dục sáng, rèn luyện sức khỏe.

  1. Chuẩn bị

– Sân tập bằng phẳng